ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา
15/09/60 พระครูสิริชัยมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดใ
หญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เป็นจำนวน 728 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 728,000 บาท
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี )
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,15:25   อ่าน 440 ครั้ง