ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
06/09/60 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,11:09   อ่าน 220 ครั้ง