ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ระดับปฐมวัย
22/08/60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ
การจั
ดประสบการณ์เรียนรู้ ระดับปฐมวัยโดยบูรณาการกับกระบวนการ PLC
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,10:43   อ่าน 222 ครั้ง