ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน
วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท จ. ศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานด้า
นการเรียนการสอน และงานด้านบริหารต่างๆของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) จำนวน 140 คน 
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,13:22   อ่าน 286 ครั้ง