ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
หัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาจากปราชชาวบ้าน
วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2560  วิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เกี่ยวกับงานหัตกรรม
ที่ทำจา
กผักตบชวา #ภูมิปัญญาไทย #ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,13:15   อ่าน 568 ครั้ง