ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เร
15/07/60 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมกับ สพป.อย.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2560,16:17   อ่าน 223 ครั้ง