ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้น
วันที่ 1-3 กรกฏาคม พ.ศ.2560  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เป็นตัวแทน สพป.อย.1 เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการภาพยนต
ร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานค
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2560,15:29   อ่าน 292 ครั้ง