ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบคอมพิวเตอร์
วันที่ 29/06/60 พิธีมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจ
ากวัดใหญ่ชัยมงคล #Innovation school
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,13:07   อ่าน 201 ครั้ง