ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
10/07/2019
09/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
25/01/2018
10/02/2017
23/12/2016
Activity
กลุ่มงานบุคลากร
09/07/2018
24/01/2018
24/01/2018
08/01/2018
01/02/2017
27/11/2015
11/11/2015
15/09/2015
21/05/2015
07/04/2015
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
08/01/2018
20/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
โครงการงานบริหารทั่วไป 18/10/2013
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 18/09/2013
โครงการงานบริหารทั่วไป 23/06/2013
ขอบข่ายและแนวปฏิบัติ 18/06/2013
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
08/01/2018
02/02/2015
02/02/2015
09/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
โครงการงานบริหารงบประมาณ 18/10/2013
โครงการงานบริหารงบประมาณ 23/06/2013
ขอบข่ายและแนวปฏิบัติ 18/06/2013
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
30/05/2019
30/05/2019
08/01/2018
28/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
23/03/2015
23/03/2015
29/01/2015
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
คำสั่งของโรงเรียน
08/07/2019
02/07/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
(Samsung Smart Learning Center)
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
ประกาศผลการประเมินโครงการครูมืออาชีพ ปี 56
กิจกรรม การประกวดนวัตกรรมของครู 19/05/2014
กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19/05/2014
กิจกรรม การประกวดสื่อ และนวัตกรรม 19/05/2014
กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน 14/05/2014
กิจกรรม โครงงาน 14/05/2014
กิจกรรม การวัดและประเมินผล 14/05/2014
กิจกรรม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดทำแผนการเรียนรู้ 14/05/2014
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
ประกันคุณภาพ
การจัดใส่ผลงานในแต่ละแฟ้มผลงานตามมาตรฐานของโรงเรียน (15 มาตรฐาน) 27/01/2014
มาตรฐานที่ 10 12/12/2013
มาตรฐานที่ 7 12/12/2013
มาตรฐานที่ 6 12/12/2013
มาตรฐานที่ 3 12/12/2013
มาตรฐานที่ 2 12/12/2013
มาตรฐานที่ 1 12/12/2013
Education News
Webboard
Topic Date
Not found !
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
    กรกฏาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
78910 11 12 13
1415 16 17181920
21 22 23 24252627
2829 30 31   
Calendar
01 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
03 ก.ค. 62
ประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
03 ก.ค. 62
อบรมการสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
04 ก.ค. 62
ศึกษาดูงาน
05 ก.ค. 62 ถึง 06 ก.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบ สื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
05 ก.ค. 62
เชิญประชุม
11 ก.ค. 62
ศึกษาดูงาน
12 ก.ค. 62
ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
16 ก.ค. 62
ประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2-10/2562
22 ก.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันการทุจริตและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
23 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
30 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62
กิจกรรม "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62
จัดค่ายอบรมฝึกสติและสมาธิเป็นฐานในการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
15 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
กำหนดการศึกษาดูงานมุฑิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุฯ
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด