ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
เพลงฉ่อยประกันชีวิต
ละครสั้น "หัวใจประกันอาละวาด"