คติธรรม
คติธรรม

คติธรรมของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

สุวิชาโน  ภว° โหติอ่านว่า สุวิชาโน ภวังโหติแปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ