ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2555