ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ
คำขวัญ

 

         คำขวัญประจำโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

“คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียงบนพื้นฐานประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”