ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน    สีแสด – เทา

สีแสด หมายถึง ความร่าเริง มีชีวิตชีวา การใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความอบอุ่นจากครู

สีเทา  หมายถึง ความคิดหรือปัญญา