ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ( ภาวนารังสี )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ( ภาวนารังสี )  เห็นว่าทางโรงเรียนมีงานโรงเรียนประจำอยุ่เสมอ จึงควรจะมีบทเพลงประจำสักหนึ่งบท  โดยคณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ( ภาวนารังสี ) ได้ช่วยกันแต่งขึ้น  เพื่อใช้สร้างความสามัคคีเด็กในโรงเรียน และรักสถานศึกษา ประกอบกับกิจกรรมของทางโรงเรียน ฯJPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.92 KB