กลุ่มงานบริหารบุคคล
คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง วpa
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.13 KB
คำสั่ง คณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.51 KB