ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://drive.google.com/file/d/1YbIr5c-mX1LCNF4o1RSQGez1epYSv2J0/view?usp=sharing
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ
ประกาศโรงเรียน http://drive.google.com/file/d/1P4f1ibArKYFkylwhrJ6LzW0NzLES4GXN/view?usp=sharing

เอกสารประกวดราคา  http://drive.google.com/file/d/1-KFTInomZVQoelMaYUd43h_xq7IgqRbc/view?usp=sharing

ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา http://drive.google.com/file/d/1oHrwENHCSL2QEmUmYQiMyA7dLapzV5H5/view?usp=sharing

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา  http://drive.google.com/file/d/1dQ0kuwulA2v_1cYFV0LrCG-Hxm1W8LDN/view?usp=sharing
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
https://drive.google.com/file/d/1hMCU5taYL-rQQ618DNmE_NJB1Og6EQSL/view?usp=sharing
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://drive.google.com/file/d/1NGytXteUldXYLGJIrYmxPZcfX1pAFCty/view?usp=sharing