ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
E-Service
Smart Area สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
http://amss.aya1.go.th/index.php
ข้อมูลเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://www.aya1.ksom.net/money/index.php
ข้อมูลเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการบำนาญ)
http://www.aya1.go.th/salary/index.php