ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือการใช้งาน DLIT
Module 1 DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.43 KB
Module 2 DLIT Resources คลังสื่อการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.67 KB
Module 3 DLIT Library ห้องสมุดดิจิทัล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 415.82 KB
Module 4 DLIT PLC
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 584.68 KB
Module 5 DLIT Assessment
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Module 5 DLIT Assessment การเลือกใช้ข้อสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 575.16 KB
ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน DLIT
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.73 KB
แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าจาก INTERNET
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB