ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ แซ่อู่ (เน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : nene-wirat013@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มิ.ย. 2556,07:18 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.22.67


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล